PDF 

Partia polityczna


Partia polityczna to dobrowolne zrzeszenie ludzi o podobnych poglądach politycznych. Jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy, zgodnie z prawem danego kraju, w celu praktycznej realizacji swojej ideologii. Partie polityczne możemy podzielić na duże i małe. Obie kategorie reprezentują interesy pewnej zbiorowości, ale tylko duża partia polityczna ma realną szansę na zdobycie mandatu w razie wyborów. Partia polityczna ma sformalizowaną strukturę wraz z wyodrębnionym przywódcą i określoną organizacją wewnętrzną. W Polsce kwestię dotyczącą funkcjonowania partii politycznych reguluje Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
 

Partia polityczna - przesłanki założenia partii politycznej

Zgodnie z podaną wyżej ustawą oraz Art. 13 Konstytucji RP zabronione jest w Polsce istnienie partii politycznych, ...które odwołują się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa... Partia polityczna ma być bowiem pokojową instytucją, która dąży do realizacji postulatów, z którymi utożsamia się cześć społeczeństwa, bez krzywdzenia innych obywateli. Ponadto zakazane jest w Polsce rejestrowanie partii politycznej, która ...przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa... Jako, że partia polityczna wpływa (pośrednio lub bezpośrednio) na władzę, zasady jej organizacji muszą być klarowne i dostępne dla obywateli. Ponadto, ustawa zakazuje partii politycznej prowadzenia działalności gospodarczej, podkreślając, że nie ma być ona nastawiona na zysk, ale na propagowanie danej ideologii. Finansowanie partii politycznej (dotacje, subwencje, darowizny, gospodarowanie nieruchomościami, składki) ma mieć charakter jawny.

Aby założyć partię polityczną w Polsce, trzeba uzyskać wpis w rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Co do formalności, to należy przedstawić na piśmie: nazwę partii, skrót od nazwy, adres siedziby, nazwiska członków (tylko obywatele polscy), statut i listę podpisów (co najmniej 1000) pełnoletnich obywateli, którzy poparli powstanie partii.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa