Kultura jako podstawa życia społecznego

PDF 

Słowo „kultura” z pewnością nie jest Ci obce. Spotykasz się z nim w szkole, w domu, słyszysz i czytasz w mediach. I mimo, że potrafisz zakwalifikować ten termin do wielu znaczeń (kultura osobista, kultura polityczna, kulturalne zachowanie, kultura prawna), to jednak zapewne kłopot sprawia ci umiejętne zdefiniowanie tego pojęcia. Warto zatem byś zapamiętał:

Kultura to pewien dorobek ludzkości uformowany w procesie dziejowym, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dorobek ten może mieć wymiar materialny, duchowy i społeczny.

Wymiar materialny to wszelkie przedmioty będące wytworem rąk ludzkich, wraz z przepisem ich wytworzenia i użytkowania np.: narzędzia, budowle, nowe technologie.

Duchowy zwany symbolicznym, są to wytwory „niematerialne” działalności człowieka, przyczyniające się do jego rozwoju i wykształcenia np.: pismo, język, literatura, muzyka, dzieła sztuki

Społeczny to wszelkie normy i wzory postępowania, np. dekalog, prawo, normy obyczajowe. Do tego typu kultury zalicza się też kultura polityczna (szerzej będziemy mówić o niej w dziale „polityka”)


Skoro wiesz już jak definiować kulturę, warto byś umiał rozróżnić jej typy:

Kultura masowa
ma charakter komercyjny, rozrywkowy, nastawiona jest na każdego, nawet nie wymagającego odbiorcę

Kultura elitarna
inaczej wysoka, przeciwieństwo kultury masowej, ma bardzo wysublimowany charakter, nastawiona jest na wymagającego, dobrze zorientowanego w temacie odbiorcę – konesera

Kultura ludowa nastawiona
jest na specyficznego, związanego z danym regionem odbiorcę, jej główna cecha to ujęcie życia codziennego w wytworach tej kultury
*Możemy też mówić o kulturze dominującej w przestrzeni publicznej danego społeczeństwa.

Tak jak całe życie społeczne, również kultura ulega pewnym przemianom. Składają się na nie, czy może lepiej powiedzieć – decydują o nich pewne procesy:
1. Zanik kultury ludowej.
2. Kultura masowa jako kultura dominująca.
3. Komercjalizacja nawet kultury wysokiej. Jak myślisz, w czym przejawia się ten proces? Np. w tym, że w filmie reżyserowanym przez znanego autora wystąpi bohater programu Big Brother lub Doda.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa