WOS.NET.PL arrow Ściąga z WOS arrow Współczesne problemy społeczeństwa polskiego i sposoby ich rozwiązywania

Współczesne problemy społeczeństwa polskiego i sposoby ich rozwiązywania

PDF 

Generalnie problemy z jakimi dziś boryka się polskie społeczeństwo możemy podzielić na dwie grupy: problemy ekonomiczne i problemy wynikające z patologii społecznych.
Do problemów ekonomicznych zaliczymy: bezrobocie, biedę, niedożywienie dzieci. Zauważ, że nie są to osobne problemy. To system naczyń połączonych, czyli z jednego problemu wynika kolejny.
Pamiętasz gdy omawialiśmy istotę dezintegracji społecznej? Powiedzieliśmy, że w wyniku zaniku oceny moralnej i z braku kontroli społecznej rodzą się przeróżne patologie. Wymieńmy je: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, samobójstwa, deprawacja moralna.

Skoro znamy już główne problemy społeczeństwa polskiego, warto zastanowić się nad sposobami ich rozwiązywania.

Już wyjaśniliśmy, że cała paleta problemów społecznych, to nie odrębne od siebie kwestie, tu jeden problem wynika z drugiego. Dlatego podstawą przy niwelowaniu tego typu problemów jest walka z bezrobociem. Jeśli Polacy będą mieć pracę to ryzyko wystąpienia innych problemów tego typu spada praktycznie do zera. Istotną rolę w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych odgrywają dziś programy Unijne. Zapewne nieraz spotkałeś się z określeniem „Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki”. Ważną rolę odgrywają tu też samorządy, które winny poszukiwać osób bezrobotnych i pomagać w uzyskaniu zatrudnienia. Ważnym aspektem jest też postawa rządu, ale nie tyleż względem samych bezrobotnych, co przedsiębiorców. Chodzi tu o działania zmierzające ku zdjęciu z nich różnego typu obciążeń (przede wszystkim podatkowych), co skutkować ma zwiększeniem zatrudnienia. Oczywiście standardowo wymienić też musisz działanie Ośrodków Pomocy Społecznej, jednak należy pamiętać, że nie niwelują one powyższych problemów, a jedynie łagodzą ich skutki! Właśnie łagodzenie skutków takich problemów jak bieda, czy głodne dzieci mają na celu dobrze znane ci akcje jak np.: Pajacyk (www.pajacyk.pl), czy organizowana już dziś na terenie niemal całego kraju „Wyprawka dla pierwszaka”.

Problemy wynikłe z patologii społecznych są dużo trudniejsze do wyeliminowania, ponieważ: po pierwsze ciężko je diagnozować (czyli stwierdzić co jest przyczyną danego problemu); po drugie do rozwiązania tego typu problemów nie wystarczy jakiś program, krótkotrwałe działanie, ale musi być to metodyczna praca i współpraca całego zespołu osób (psycholog, lekarz, prawnik, pedagog, socjolog/socjoterapeuta); po trzecie źródło tego typu problemów tkwi bardzo często w dysfunkcyjnej rodzinie, potrzeba zatem wyczucia, delikatności a przede wszystkim kompetencji by skutecznie ingerować w życie tej podstawowej komórki społecznej, nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy. Ważną rolę odgrywają tu takie instytucje jak: kuratela, pomoc społeczna, ośrodki psycho – terapeutyczne, grupy wsparcia, Kościoły.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa