Problemy etyczne współczesnego świata

PDF 

Przed zapoznaniem się z poniższym artykułem warto przypomnieć sobie zespół norm składających się na mechanizmy życia społecznego, a zwłaszcza istotę norm moralnych. Ułatwi Ci to zrozumienie obecnego zagadnienia.

Problemy etyczne są to dylematy wynikające z funkcjonowania, różnego pojmowania, czy nawet nie przestrzegania norm moralnych. Z pewnością do takich problemów zaliczymy takie kwestie jak: aborcja, eutanazja, kara śmierci – czyli wszystkie te dylematy związane bardzo bezpośrednio z życiem i śmiercią. Kolejną kategorią będą kwestie natury obyczajowej, a wśród nich: in vitro, eksperymenty genetyczne, stosunek do narkotyków, tzw. związki partnerskie (homoseksualne i konkubinaty), rozwody. Odrębną kategorię stanowią kwestie psychologiczno – egzystencjalne, które ujmowane są najczęściej w postaci powszechnie znanych pytań filozoficznych, jak np.: być czy mieć?, skąd się wziąłem?, dokąd zmierzam?, jakie mam cele, priorytety?, czy istnieje Bóg/absolut?, jak żyć?

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa