Życie społeczne - mechanizmy i postawy

PDF 

Gdy mówimy „mechanizm” od razu przychodzi nam na myśl skojarzenie z regulatorem, regulacją, spójnym działaniem. Dokładnie tak samo jest w życiu społecznym. Tu też muszą zaistnieć pewne mechanizmy, które regulować będą codzienne nasze funkcjonowanie. Owymi mechanizmami życia społecznego jest zespół norm, według których żyją i postępują członkowie danej społeczności. Wymieńmy te normy:

Normy prawne – będziemy je omawiać w części PRAWO

Normy religijne – kierują się nimi członkowie danego wyznania

Normy moralne – mogą, ale nie muszą wywodzić się z norm religijnych, to ogólny zespół wskazań na temat tego co jest dobre a co złe

Normy obyczajowe – to pewien sposób postępowania ukształtowany w wyniku nawyków, chodzi tu o to, iż to tradycja jest przesłanką do takiego a nie innego postępowania


Obok mechanizmów społecznych wyróżniamy też procesy społeczne, które są odzwierciedleniem wszelkich ruchów w społeczeństwie:

Socjalizacja – to zagadnienie było już szeroko omawiane (patrz. S. 3)

Przystosowanie – to zmiana swoich priorytetów w momencie gdy uniemożliwiają one uczestnictwo w danej grupie

Współpraca – to zespołowe działanie dla osiągnięcia wspólnego celu

Współzawodnictwo – inaczej rywalizacja, tu kładziony jest nacisk na indywidualizm, sprawdzenie kto z grupy lepiej/szybciej osiągnie dany cel

Ruchliwość społeczna – to przemieszczanie się ludzi pomiędzy kolejnymi szczeblami hierarchii społecznej

Dezintegracja społeczna – to zanik kryteriów oceny moralnej, lub brak kontroli społecznej, co skutkuje różnymi patologiami

Konflikt społeczny – zagadnienie to omawiać będziemy w dalszej części


W codziennym funkcjonowaniu niezwykle ważna jest postawa społeczna. Definiujemy ją jako gotowość jednostki do podjęcia określonego zachowania względem innych ludzi. Z postawami tymi spotykasz się na co dzień, dlatego pewnie dobrze je znasz. Dla ułatwienia podajmy też apostawy (czyli gotowość do podjęcia negatywnego działania, lub też nie podejmowania żadnych działań):

Uczciwośćkorupcja

Odwaga cywilnakoniunkturalizm

Słownośćwiarołomstwo

Empatiaegoizm

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa