Środowisko lokalne jako mała ojczyzna

PDF 

Na pewno pamiętasz cechy składające się na osobowość człowieka. Jedną z nich jest tożsamość. Warto byś wiedział dokładnie czym jest tożsamość, jest ona bowiem swoistym drogowskazem, który nieodzownie wiąże się z pojęciem małej ojczyzny i identyfikowaniem się z lokalnym środowiskiem.

Aby mówić o środowisku lokalnym musimy najpierw zdefiniować pojęcie społeczności lokalnej. Jeśli słowo „społeczność” zamienisz na „zbiorowość” to (pamiętając poprzednie rozważania) będziesz miał już zasadniczą część definicji, dodając część mówiącą o więziach społecznych bez problemu potrafisz powiedzieć czym jest społeczność lokalna: Są to ludzie zgromadzeni na tym samym terytorium, którzy są połączeni pewnymi więziami społecznymi, wyróżniający się odrębnością kulturową, mentalnością czy tradycjami.

Nie bez powodu najpierw definiowane było pojęcie społeczności lokalnej. Teraz bez kłopotu powiesz czym jest środowisko lokalne. Najprościej rzecz ujmując - to społeczność lokalna + struktura społeczna. Czyli: są to ludzie zgromadzeni na danym terytorium odgrywający role i mający różną pozycję społeczną. Są oni połączeni pewnymi więziami społecznymi, wyróżniający się odrębnością kulturową, mentalnością czy tradycjami poprzez swoje normy czy nawet (czasem) instytucje.

Aby mówić o środowisku lokalnym jako małej ojczyźnie, należy wcześniej wyjaśnić pojęcie regionalizmu. Zasadniczo mówimy o dwóch pojęciach regionalizmu: politycznym i społecznym. Dla nas ważne jest to drugie pojęcie, ale warto przytoczyć też pierwsze. Tak więc regionalizm w ujęciu politycznym to tendencja zmierzająca do decentralizacji władzy państwowej na niższe szczeble, czyli oddaniu wielu kompetencji samorządom lokalnym. Oznacza to więc, że społeczności lokalne stają się wspólnotami politycznymi wyłaniającymi swych lokalnych przywódców/włodarzy, prowadzącymi suwerenną politykę w kwestiach dotyczących tego terytorium.

W rozumieniu społecznym regionalizm to świadomość członka danej społeczności lokalnej o swych prawach i obowiązkach względem tej społeczności, przejawia się to w postawie lojalności i odpowiedzialności za tę społeczność.

By podsumować, a jednocześnie tak obrazowo streścić to zagadnienie warto zacytować słowa piosenki: „Tu jest mój dom, tu jest moje miejsce...

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa