Człowiek jako istota społeczna

PDF 

By w ogóle zacząć mówić o człowieku należy określić kim on jest. Różne dziedziny wiedzy jak np. filozofia, religia, biologia, antropologia, podają nam różne definicje człowieka. W naukach społecznych definiuje się człowieka jako istotę społeczną. Musisz wiedzieć, że za twórcę tej teorii uznawany jest Arystoteles. Oznacza ona, że człowiek ze swej natury dąży do tego by funkcjonować w pewnej wspólnocie i odgrywać weń pewne role (o rolach społecznych powiedziane będzie dalej).

Każdy człowiek ma osobowość. To zespół cech, które decydują o jego stosunku do świata i ludzi a także determinują podejmowane przez niego działania. Wymieńmy te cechy:

za kogo się człowiek uważa → tożsamość
jakie człowiek ma pragnienia, dążenia → potrzeby
jak wykorzystuje swoje predyspozycje umysłowe → inteligencja
jaki jest względem otaczającego go świata → postawa
jaką ma koncepcję życia w społeczeństwie → mentalność
jakie są ludzkie priorytety → wartości
co go interesuje (po młodzieżowemu "kręci") → zainteresowania
jak reaguje na różne bodźce → temperament
Zwróć uwagę na cechę drugą - potrzeby. Powinieneś wiedzieć, że katalog tych potrzeb został ujęty w tzw. piramidzie Maslowa:

Kolejnym zagadnieniem, które musisz znać w tym temacie jest socjalizacja człowieka. By łatwo ci było zdefiniować ten termin zacznijmy od tego, iż socjalizacja to pewien proces. Z pewnością spotkałeś się z wyrazami bliskoznacznymi tego terminu: socjalny, socjologia, czy socjalizm, jeśli jeszcze dodatkowo potrafisz przetłumaczyć z angielskiego social to już jesteś bardzo blisko podania pełnej definicji. Oto bowiem socjalizacja to proces uspołecznienia, mówiąc prościej – uczenia się życia w społeczeństwie. Możemy podzielić ją na pierwotną i wtórną. Socjalizacja pierwotna to pierwszy etap owej nauki, następuje w dzieciństwie, najczęściej w domu rodzinnym, to tu dziecko uczy się tych najważniejszych społecznych postaw, uczy się wyrażać siebie (chociażby w tym najprostszym akcie umiejętności mówienia), to tu zaczyna poznawać swoje talenty i predyspozycje. Socjalizacja wtórna to drugi etap. Ten etap się nie kończy, trwa przez całe życie, bo przecież przez całe życie się uczymy i nabywamy nowe doświadczenia.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa