PDF 

Reformy Mao Zedonga

Po przejęciu władzy, idąc taktem wytyczonym przez Józefa Stalina w ZSRR, Mao Zedong rozpoczął szybką reformę gospodarczą i mentalną. Jednym ze zrealizowanych postulatów była kolektywizacja wsi. Na prowincji powstawały komuny, które zajmowały się zwalczaniem kapitalistycznych bogaczy (a za takowych uważano już posiadaczy ponad 2 ha ziemi) oraz chrześcijan, których uważano za zachodnich agentów.

Mao Zedong
Mao Zedong
W powszechnej industrializacji Chińska Republika Ludowa uzyskała pomoc od ZSRR, które wysyłało doradców i inżynierów, pomagając w budowie państwa opartego na ustroju socjalistycznym. W latach 1958-1962 rozpoczęto projekt błyskawicznej reformy, który nazwano Wielkim skokiem. Zakończył się on totalną klęską oraz falami głodu, które doprowadzały na przykład do aktów kanibalizmu na prowincji. Aby zrozumieć trywialność rozwiązań tejże reformy, warto przytoczyć przykład. Jedną z metod zwiększenia produkcji zboża, miało być zakrojone na szeroką skalę polowanie na wróble, które miałyby wyjadać zebrane ziarno. Masowe wyniszczenie gatunku, doprowadziło do zachwiania równowagi łańcucha pokarmowego i niekontrolowanego wzrostu liczebności szkodników, niszczących zbiory. „Kazus wróblowy” zmusił komunistyczne Chiny do importu wróbli z zachodu. W związku z podważeniem autorytetu partii, w latach 1965-1969 Mao rozpoczął politykę tzw. rewolucji kulturalnej. Głównym celem miało być wykrycie i unicestwienie wszelkich przejawów kontrrewolucjonizmu, totalne skomunizowanie Chin i podporządkowanie ich przywódcy. Hasła znalazły odzew, wśród młodzieży szkolnej (zwanej hunwejbinjami), która organizując się w zbrojne grupy, urzeczywistniała „bezcenne” poglądy przywódcy, zawarte w tzw. czerwonej książeczce. W celu zniszczenia tzw. czterech starych (kultury, zwyczajów, poglądów własnych i obyczajów), rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę szykany oraz samosądy. Uważa się, że w wyniku działań bojówek, zginęło ok. 729 tys. ludzi. Zniszczone zostały również bezcenne dzieła sztuki i historyczne zabytki starożytnych Chin. Po wykonaniu swego zadania hunwejbini zostali zamknięci w obozach koncentracyjnych a wysłannicy partii przywrócili ład w szkołach.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa