PDF 

Ochłodzenie stosunków ZSRR - Chiny

Klęski gospodarcze Komunistycznej Partii Chin zbiegły się z powolnym narastaniem konfliktów pomiędzy ZSRR a ChRL. Mao Zedong, który personalnie podziwiał założyciela ZSRR - Józefa Stalina, nie mógł pogodzić się z jego śmiercią w 1953 r. Co więcej, następca Stalina - Nikita Chruszczow, rozpoczął politykę otwierania się na zachód. Zaciągał on kredyty za zachodnich banków, otwierał się na porozumienie jeżdżąc do Genewy, co niezmiernie irytowało przedstawiciela Komunistycznej Partii Chin. Z drugiej strony Chruszczow uważał Mao za staroświeckiego i romantycznego odszczepieńca. Na XX zjeździe partii w trakcie którego Nikita Chruszczow oficjalnie potępił politykę Józefa Stalina, przedstawiciel Chin Chu En Layn demonstracyjnie opuścił obrady. Kolejnym etapem eskalacji konfliktu była odmowa Związku Radzieckiego w 1959 r. w związku z chęcią przejęcia przez Chiny formuły na produkcję broni jądrowej. Z czasem radzieccy doradcy opuścili terytorium ChRL a przywódca ZSRR zażądał szybkiego zwrotu pożyczek udzielonych na rozwój Chin. Kulminacją konfliktu, był incydent na rzece Usuri Xin-jang w 1969 r. Mao Zedong wiedząc, że stracił sojusznika w regionie rozpoczął proces otwierania się na zachód.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa