PDF 

Kryzysy na półwyspie koreańskim

Państwo koreańskie historycznie było terytorium zależnym od Chin. Ogromny wpływ kultury oraz religii (konfucjanizm) skutecznie powstrzymywał ruchy narodowowyzwoleńcze. Wykorzystując jednak rywalizację Chin z Japonią i Rosją, po tzw. wojnie świńskich łbów w 1894 r. Korea zdobyła chwilową niepodległość. W roku 1906 dostała się jednak pod protektorat Japonii, który w roku 1910 zastąpiony został inkorporacją. Japonia prowadziła na terenie półwyspu gospodarkę eksploatacyjną (przemysł ciężki). Po klęsce Japonii w 1945 r. terytorium to zostaje wyzwolone spod jarzma okupanta.

Kim Ir Sen
Kim Ir Sen
Wraz z przepędzeniem Japończyków doszło do konfliktu pomiędzy komunistycznymi zwolennikami Kim Ir Sen’a popieranego przez ZSRR a Koreańczykami z południa popieranymi przez USA. W roku 1948 zawarto porozumienie, na mocy którego powstały dwa państwa koreańskie, których granicą stał się 38 równoleżnik. W związku z powstaniem ChRL w 1949 r. przywódca koreańskiej partii komunistycznej zarządził atak na południowe państwo koreańskie (1950 r.). Po kilku dniach jedyną bazą „południowców” pozostał port Pusan.

W związku z tym Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła zgodę na interwencję wojsk USA w regionie. Decyzja ta nie miała charakteru legalnego, gdyż zgoda Chin została wyrażona przez usta proamerykańskiego Tajwanu, a opinii ZSRR nie uwzględniono, jako że przedstawiciel tego kraju opuścił posiedzenie. Dowództwo nad ofensywą objął amerykański generał D. Mc-Arthur. W skład wojsk wchodziły głównie jednostki amerykańskie, ale również i z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Australii. W krótkim czasie komuniści zostali wyparci aż po rzekę Jalu na północy kraju. W związku z faktem, iż front niebezpiecznie zbliżał się do granicy Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Zedong podjął decyzję o wysłaniu miliona chińskich „ochotników” na pomoc komunistycznemu przywódcy.

Do roku 1953, kiedy nastąpił rozejm front utrzymał się na 38 równoleżniku, na którym również oparto granicę między Koreą Północną a Koreą Południową. Niebezpiecznym etapem wojny, mogącym zaważyć na przyszłości świata (wybuch III wojny światowej) była odmowa rządu amerykańskiego na użycie broni jądrowej (prośba McArthura). Wojna kosztowała życie ok. 2-3 mln istnień w 80% cywili.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa